Virtuelles Kartenforum / Virtual Map Forum

Virtuelles Kartenforum (Virtual Map Forum) to projekt Saxon State and University Library Dresden (SLUB) oraz Universität Rostock - Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät - Professur für Geodäsie und Geoinformatik finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft polegający na udostępnieniu on-line skalibrowanych niemieckich Meßtischblätter.

Co istotne, projekt stawia na crowdsourcing - mapy są kalilbrowane przez członków społeczności funkcjonującej wokół projektu, a następnie automatycznie przetwarzane oraz udostępniane użytkownikom do przeglądania w kontekście mapy (hello ol3 ;) podkładowej OSM. Do chwili obecnej skalibrowano 3736 arkuszy z 5981.

Nieco więcej o projekcie w prezentacji z foss4g-e 2014. Kawał dobrej roboty ;)


Virtuelles Kartenforum (Virtual Map Forum) is a project by Saxon State and University Library Dresden (SLUB) and Universität Rostock - Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät - Professur für Geodäsie und Geoinformatik financed by Deutsche Forschungsgemeinschaft focused on serving and calibrating German Meßtischblätter maps on-line.

What's important, the project heavily relies on crowdsourcing - maps are georeferenced by the users registered within the project and then automatically transformed and exposed on-line on a map (hello ol3 ;) with the OSM as the background. So far 3736 of 5981 maps have been georeferenced.

A bit more info about the project can be found in a foss4g-e 2014 presentation. Well done folks ;)

Jak analizować dawne mapy? (1) / How to analyze archival maps? (1)

Analyzing archival maps seems to be the best way of comparing changes in a geohistorical landscape. Especially that part of geographical reality which is highly changed by human activity (called the “cultural landscape”). The turn of 18th and 19th centuries brought a revolution in cartography and henceforth precise and detailed maps were being elaborated allowing us to make use of them as a source for analysis. This short article depicts an example of geohistorical research based on archival maps. Three case studies were taken und consideration: Building the seaport of Gdynia (maps 1 and 2), establishing the Central Industrial Area (Centralny Okręg Przemysłowy in polish) (maps 3 and 4) and analysis of road and railway network in the Warsaw vicinities (maps 5 to 8).


Dawne mapy stanowią świetną podstawę pozwalającą porównywać zmiany jakie zachodziły na przestrzeni wielu lat na interesujących nas obszarach. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim tzw. krajobrazu kulturowego, czyli tej części krajobrazu silnie przekształcanej przez człowieka. W jego skład wchodzą chociażby sieć osadnicza, linie komunikacyjne, zakłady przemysłowe, ale także zalesienia i wylesienia czy zmiany przebiegu rzek powodowane przez działalność człowieka.

Materiały kartograficzne, które pozwalają takie zmiany dostrzegać pojawiają się w zasadzie na przełomie XVIII i XIX wieku. Postęp w kartografii map został wciągnięty w ogólny rozwój społeczno-technologiczny XIX-tego wieku – innymi słowy rozwijające się państwa potrzebowały precyzyjnych i szczegółowych pod względem zakresu treści map, dzięki którym mogły efektywnie realizować dwoje polityczne i wojskowe cele.

Za wizualizację słów dotyczących porównywania zmian najlepiej niech posłużą przykłady. Po pierwsze, Gdynia, która w ciągu zaledwie kilkunastu lat przeistoczyła się z rybackiej wioski (1 268 mieszkańców w 1926) w jeden z większych portów morskich na Bałtyku (127 000 mieszkańców w 1939). Nic tak jednak nie działa na wyobraźnię, jak spojrzenie na mapy. Pierwsza z nich, mapa szczegółowa 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG) wydana w 1926 roku (1) pokazuje Gdynię sprzed rozbudowy. Widać na niej jednak już zaczątki przyszłego portu wraz z dochodzącą do niego linią kolejową.

More...