Link do mapy / Map permalink

Nasza prosta aplikacja mapowa automatycznie generuje url, w którym zapisuje położenie mapy, przybliżenie, aktywną warstwę oraz położenie suwaków - zasięgu oraz przezroczystości aktywnej warstwy. Dzięki temu zapisanie urla do konkretnego widoku jest zasadniczo bezbolesne:


Our simple map app automatically generates an url pointing to the current map view - map position and zoom, active layer and the position of both sliders (active layer's coverage and opacity). It makes it really easy to save and / or distribute such url:

More...