Hgis WMS w Leaflet

Prosty skrypt mapy Leaflet, dzięki któremu na stronie wyświetlona zostanie mapa z warstwą Wig100k:


A simple Leaflet script to display map with Wig100k layer:

More...

Hgis WMS w OpenLayers 2.x

Prosty skrypt mapy OpenLayers w wersj 2.x, dzięki któremu na stronie wyświetlona zostanie mapa z warstwą Wig100k:


A simple OpenLAyers 2.x script to display map with Wig100k layer:

More...

Virtuelles Kartenforum / Virtual Map Forum

Virtuelles Kartenforum (Virtual Map Forum) to projekt Saxon State and University Library Dresden (SLUB) oraz Universität Rostock - Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät - Professur für Geodäsie und Geoinformatik finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft polegający na udostępnieniu on-line skalibrowanych niemieckich Meßtischblätter.

Co istotne, projekt stawia na crowdsourcing - mapy są kalilbrowane przez członków społeczności funkcjonującej wokół projektu, a następnie automatycznie przetwarzane oraz udostępniane użytkownikom do przeglądania w kontekście mapy (hello ol3 ;) podkładowej OSM. Do chwili obecnej skalibrowano 3736 arkuszy z 5981.

Nieco więcej o projekcie w prezentacji z foss4g-e 2014. Kawał dobrej roboty ;)


Virtuelles Kartenforum (Virtual Map Forum) is a project by Saxon State and University Library Dresden (SLUB) and Universität Rostock - Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät - Professur für Geodäsie und Geoinformatik financed by Deutsche Forschungsgemeinschaft focused on serving and calibrating German Meßtischblätter maps on-line.

What's important, the project heavily relies on crowdsourcing - maps are georeferenced by the users registered within the project and then automatically transformed and exposed on-line on a map (hello ol3 ;) with the OSM as the background. So far 3736 of 5981 maps have been georeferenced.

A bit more info about the project can be found in a foss4g-e 2014 presentation. Well done folks ;)

Link do mapy / Map permalink

Nasza prosta aplikacja mapowa automatycznie generuje url, w którym zapisuje położenie mapy, przybliżenie, aktywną warstwę oraz położenie suwaków - zasięgu oraz przezroczystości aktywnej warstwy. Dzięki temu zapisanie urla do konkretnego widoku jest zasadniczo bezbolesne:


Our simple map app automatically generates an url pointing to the current map view - map position and zoom, active layer and the position of both sliders (active layer's coverage and opacity). It makes it really easy to save and / or distribute such url:

More...