Mapa Kummersberga / Kummersberg Map

A piece of information about a not very well known austrian "Kummersberg Map". Developed in mid 19th century (1855-1893), administrative map of Galicia was in fact a generalized version of cadastral maps and thus gives a nice insight to geohistorical landscape, especially land cover, administrative borders and settlements. The map can be easily accessed from "Archiwum Map WIG"

Tym razem garść informacji na temat stosunkowo mało znanej tzw. mapy Kummersberga, której pełna nazwa to: „Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Blättern, C.R. von Kummersberg”. 

More...

Polscy odkrywcy: 1918-1939 / Polish world exploration: 1918-1939

Maps with the past covers not only archival maps, but also those absolutely modern ones depicting historical events. This blog entry is short, but everything essential is attached below as a poster entitled "Polish world exploration: 1918-1939". Elaborated by students of Department of Cartography (University of Warsaw) Ada Banaszczyk and Tomasz Panecki was presented in 2012 on the annual NACIS meeting (North American Cartographic Information Society) in Portland (OR). As far as I recall it hasn't been yet shown in Poland - what is subject to change now :)

Mapy z przeszłością to nie tylko dawne, ale również te jak najbardziej współczesne mapy prezentujące historyczne wydarzenia. Tym razem post jest krótki, a jego zasadniczą treść skrywa załączony poster pt. "Polish world exploration: 1918-1939". Opracowany przez (wtedy jeszcze) studentów Katedry Kartografii UW Adę Banaszczyk i Tomasza Paneckiego był prezentowany w 2012 roku na zjeździe NACIS (North American Cartographic Information Society) w Portland. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to do tej pory nie był pokazywany w Polsce. Czas to zmienić :) 

More...

Virtuelles Kartenforum / Virtual Map Forum

Virtuelles Kartenforum (Virtual Map Forum) to projekt Saxon State and University Library Dresden (SLUB) oraz Universität Rostock - Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät - Professur für Geodäsie und Geoinformatik finansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft polegający na udostępnieniu on-line skalibrowanych niemieckich Meßtischblätter.

Co istotne, projekt stawia na crowdsourcing - mapy są kalilbrowane przez członków społeczności funkcjonującej wokół projektu, a następnie automatycznie przetwarzane oraz udostępniane użytkownikom do przeglądania w kontekście mapy (hello ol3 ;) podkładowej OSM. Do chwili obecnej skalibrowano 3736 arkuszy z 5981.

Nieco więcej o projekcie w prezentacji z foss4g-e 2014. Kawał dobrej roboty ;)


Virtuelles Kartenforum (Virtual Map Forum) is a project by Saxon State and University Library Dresden (SLUB) and Universität Rostock - Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät - Professur für Geodäsie und Geoinformatik financed by Deutsche Forschungsgemeinschaft focused on serving and calibrating German Meßtischblätter maps on-line.

What's important, the project heavily relies on crowdsourcing - maps are georeferenced by the users registered within the project and then automatically transformed and exposed on-line on a map (hello ol3 ;) with the OSM as the background. So far 3736 of 5981 maps have been georeferenced.

A bit more info about the project can be found in a foss4g-e 2014 presentation. Well done folks ;)

Jak analizować dawne mapy? (3) / How to analyze archival maps? (3)

This blog entry covers maps’ accuracy: how it changed in 19th century. Maps prior to that period can be used only as a source of attribute information. Features’ geometry can be collected from maps developed since +/- 1870 when precise measurement tools were in use. Analysis covers 11 georeferenced archival maps (4-point affine transformation). 


W dobie GIS-u mapa archiwalna może być źródłem informacji dwojakiego typu. Po pierwsze, można z niej czerpać wiadomości na temat atrybutów obiektów: klasy drogi w 1859 roku, wielkości miasta w 1923 roku czy typów istniejących obiektów gospodarczych takich jak kopalnie lub karczmy. Po drugie, dzięki temu, że mapa z definicji pokazuje interesujący nas obszar w przyjętym układzie współrzędnych można z niej również czerpać informacje dotyczące geometrii obiektów, czyli ich położenia i kształtu. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, że na południe od Stanisławowa, na skrzyżowaniu dróg stał wiatrak :) Proste?

More...

Link do mapy / Map permalink

Nasza prosta aplikacja mapowa automatycznie generuje url, w którym zapisuje położenie mapy, przybliżenie, aktywną warstwę oraz położenie suwaków - zasięgu oraz przezroczystości aktywnej warstwy. Dzięki temu zapisanie urla do konkretnego widoku jest zasadniczo bezbolesne:


Our simple map app automatically generates an url pointing to the current map view - map position and zoom, active layer and the position of both sliders (active layer's coverage and opacity). It makes it really easy to save and / or distribute such url:

More...