Projekt / About

...mapy z przeszłościa... są kontynuacją projektu Mapy WIG w XXI wiek i później hgis@cartoninjas.net, którego celem było udostępnienie map opracowanych przez kartografów Wojskowego Instytutu Geograficznego. 

Ogólnym celem projektu była promocja osiągnięć polskiej przedwojennej kartografii poprzez udostępnienie map historycznych w nowoczesnej formie. Zaczęło się niewinnie w 2010 roku od zorganizowania praktyk dla studentów UW i SGGW. W pierwszej kolejności opracowana została Polska mapa taktyczna WIG w skali 1:100 000, potem doszły niemieckie Meßtischblätter w skali 1:25 000.

W 2011 serwis hgis@cartoninjas.net otrzymał 3 nagrodę publiczności przyznaną przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich w kategorii Internetowa Mapa Roku. Dodało nam to skrzydeł w pracy nad wzbogaceniem serwisu w kolejne serie historycznych map.

Źródłami danych udostępnianych w postaci usług przez hgis.cartomatic.pl są zasoby:

 1. Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego
  • WIG Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000
  • WIG Mapa operacyjna 1:300 000
  • WIG Polska mapa taktyczna 1:100 000
  • WIG Mapa szczegółowa 1:25 000
  • Meßtischblätter 1:25 000
  • Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000
  • Karte des Deutschen Reiches 1:100 000
  • Karte des westlichen Rußlands 1:100 000
  • Grossblatt 1:100 000; Karte des Deutschen Reiches, Karte des westlichen Rußlands
 2. Archiwum Map Zachodniej Polski
  • Meßtischblätter 1:25 000

...maps with a past... are a continuation of the 'WIG maps into the 21st century' project, later named hgis@cartoninjas.net. The project focused on making some of the old topographic maps of Poland created by the Military Geography Institute more accessible to a wider audience. 

The general idea was to promote the quality of the pre WW2 Polish military cartography by exposing the maps in a form of web services. It started low profile - students of the UW and SGGW were invited to take part in a summer cartographic apprenticeship. WIG Polish tactical map in 1:100 000 scale was delivered first, then a German Meßtischblätter in 1:25 000 scale.

In 2011 hgis@cartoninjas.net service got a 3rd Audience Award in the 'Best Internet Map' competition by the Society of the Polish Cartographers. It fueled us up and made it possible to deliver some more historical maps of Poland.

The maps come from the following data sources:

 1. Archives of the Military Geography Institute (WIG)
  • WIG Map of Poland and the neighborhood countries 1:500 000
  • WIG Ops map 1:300 000
  • WIG Polish tactical map 1:100 000
  • WIG Topographic map 1:25 000
  • Meßtischblätter 1:25 000
  • Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000
  • Karte des Deutschen Reiches 1:100 000
  • Karte des westlichen Rußlands 1:100 000
  • Grossblatt 1:100 000 Karte des Deutschen Reiches, Karte des westlichen Rußlands
 2. Archive of the maps of Western Poland
  • Meßtischblätter 1:25 000